• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Pieczątki są konstruowane najczęściej po to, by emitować ważne wiadomości związane z prowadzoną aktywnością firmową. Najogromniejszą grupę zamawianych produktów stanowią pieczątki nagłówkowe użytkowane w procesie znamionowania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowywania listów oraz rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczątki oraz nazwę firmy i dane adresowe – pieczątki warszawa. Wielokrotnie umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji czy adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystywane wcześniej do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają w większości wypadków nazwę i adres siedziby firmy, nieraz również NIP i REGON. Tutaj pieczątki są używane tylko przez osoby posiadające upoważnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi jednostkami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, w większości wypadków, wszystkie wiadomości o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Categories: Biznes

Comments are closed.