• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Każdy remont jest procesem, jaki ma doprowadzić do aktualizacji budynku, jego naprawy, lub też przywrócenia jego wartości użytkowej pod względem oszczędnym, funkcjonalnym, technicznym. Gdy administrator obiektu sumiennie przykłada się do swoich obowiązków, wystarczy jedynie na jego terenie przeprowadzać planowe remonty, obecne naprawy, aby nie przyczynić się do jego dewastacji, bo w owym czasie, wydatki remontu są niesłychanie kolosalne. Ze względu na zakres oraz typ prac remontowych, procesy remontowe jesteśmy w stanie podzielić na kilka grup. Remonty bieżące, jakie polegają na okresowym przeglądzie, pielęgnacji, usuwaniu drobnych usterek. Jest to bardziej profilaktyka, czyli nadzór i dbałość o budynek. Im dokładniejsze przeglądy, tym niższe koszty oraz dłuższy okres użytkowania budynku w właściwym stanie – zobacz wykończenia zielona góra. Zdarzają się przypadki, awarie, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Dużo dzisiejszych rozwiązań technicznych mimo okresowych przeglądów, nadzoru, ulega awariom spowodowanym nagłymi zdarzeniami – pęknięcie rury ciepłowniczej, wybuch gazu, pożar – wtenczas niebezużyteczne są natychmiastowe remonty, w trybie awaryjnym. Takie remonty oznaczamy interwencyjnymi.

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.