• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Ktokolwiek z nas dawniej umrze. Nie da się tego ani przewidzieć ani zaplanować. Śmierć dotyczy jakiegokolwiek człowieka, nie ma tu przesłania czy jest to bamber, górnik czy osoba realizująca się w innym zawodzie. Rolnikowi zabezpieczonemu w KRUS przysługuje zasiłek pogrzebowy. Rzecz jasna taki zasiłek należy się rodzinie martwego, a konkretnie mówiąc osobie, która pokryła wydatki pogrzebu – pomoże tutaj dom pogrzebowy. Jeżeli wydatki pogrzebu pozostały pokryte poprzez wyżej zamienione osoby wtedy to im zwracane są finanse wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek pogrzebowy. Wysokość takiego zasiłku nie może naruszać wyznaczonej sumy. W przypadku, gdy koszty pogrzebu pokrywane są przez jednostki, organizacje lub osoby niespokrewnione w owym czasie wysokość zasiłku żałobnego jest równa poniesionym, uwiecznionym kosztom, nie przekraczającym jednak wskazanej ustawowo kwoty. W przypadku niedostarczenia niezbędnych zaświadczeń niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku. Powinniśmy w takim razie zapoznać się z wiadomościami o tym, jakie pisma dostarczyć, w jakim terminie, do którego urzędu.

Categories: Usługi

Comments are closed.